Tel. 030 - 275 969 71
skip to Main Content
Rotkäppchen-Web-3-1jpg

Okt 2018

19
Fr / Okt
17:00 h / Mit­spielthe­ater ab 4 Jahren
12€ / 10€
20
Sa / Okt
16:00 h / Märchenthe­ater ab 4 Jahren
12€ / 10€
21
So / Okt
12:00 h / Mit­spielthe­ater ab 4 Jahren
12€ / 10€
21
So / Okt
16:00 h / Märchenthe­ater ab 4 Jahren
12€ / 10€
26
Fr / Okt
17:00 h / Mit­spielthe­ater ab 4 Jahren
12€ / 10€
27
Sa / Okt
16:00 h / Märchenthe­ater ab 4 Jahren
12€ / 10€
28
So / Okt
15:00 h / Hal­loween auf dem Jagdschloss Grunewald
Jagdschloss Grunewald
9,40€ / 7,20€
28
So / Okt
16:00 h / Mit­spielthe­ater ab 4 Jahren
12€ / 10€

Nov 2018

02
Fr / Nov
17:00 h / Mit­spielthe­ater ab 4 Jahren
12€ / 10€
03
Sa / Nov
16:00 h / Märchenthe­ater ab 4 Jahren
12€ / 10€
04
So / Nov
12:00 h / Mit­spielthe­ater ab 4 Jahren
12€ / 10€
04
So / Nov
16:00 h / Märchenthe­ater ab 4 Jahren
12€ / 10€
09
Fr / Nov
17:00 h / PREMIERE
12€ / 10€
10
Sa / Nov
16:00 h / Berlin­er Märchen­t­age 2018
12€ / 10€
11
So / Nov
12:00 h / Berlin­er Märchen­t­age 2018
12€ / 10€
11
So / Nov
16:00 h / Berlin­er Märchen­t­age 2018
12€ / 10€
16
Fr / Nov
17:00 h / Berlin­er Märchen­t­age 2018
12€ / 10€
17
Sa / Nov
15:00 h / Wie war es damals auf Jagdschloss Grunewald?
Jagdschloss Grunewald
9,40€ / 7,20€
17
Sa / Nov
16:00 h / Berlin­er Märchen­t­age 2018
12€ / 10€
18
So / Nov
12:00 h / Mit­spielthe­ater ab 4 Jahren
12€ / 10€
18
So / Nov
16:00 h / Berlin­er Märchen­t­age 2018
12€ / 10€
23
Fr / Nov
17:00 h / Berlin­er Märchen­t­age 2018
12€ / 10€
24
Sa / Nov
16:00 h / Berlin­er Märchen­t­age 2018
12€ / 10€
25
So / Nov
12:00 h / Berlin­er Märchen­t­age 2018
12€ / 10€
25
So / Nov
15:00 h / Märchenthe­ater ab 4 Jahren
Jagdschloss Grunewald
9,40€ / 7,20€
25
So / Nov
16:00 h / Berlin­er Märchen­t­age 2018
12€ / 10€
30
Fr / Nov
17:00 h / Mit­spielthe­ater ab 4 Jahren
12€ / 10€

Dez 2018

01
Sa / Dez
16:00 h / Märchenthe­ater ab 4 Jahren
12€ / 10€
02
So / Dez
12:00 h / Mit­spielthe­ater ab 4 Jahren
12€ / 10€
02
So / Dez
16:00 h / Märchenthe­ater ab 4 Jahren
12€ / 10€
07
Fr / Dez
17:00 h / Mit­spielthe­ater ab 4 Jahren
12€ / 10€
08
Sa / Dez
16:00 h / Märchenthe­ater ab 4 Jahren
12€ / 10€
09
So / Dez
12:00 h / Märchenthe­ater ab 4 Jahren
12€ / 10€
09
So / Dez
16:00 h / Märchenthe­ater ab 4 Jahren
12€ / 10€
14
Fr / Dez
17:00 h / Für die ganze Fam­i­lie
12€ / 10€
15
Sa / Dez
16:00 h / Für die ganze Fam­i­lie
12€ / 10€
16
So / Dez
12:00 h / Mit­spielthe­ater ab 4 Jahren
12€ / 10€
16
So / Dez
16:00 h / Für die ganze Fam­i­lie
12€ / 10€
21
Fr / Dez
17:00 h / Für die ganze Fam­i­lie
12€ / 10€
22
Sa / Dez
16:00 h / Für die ganze Fam­i­lie
12€ / 10€
23
So / Dez
12:00 h / Für die ganze Fam­i­lie
12€ / 10€
23
So / Dez
16:00 h / Für die ganze Fam­i­lie
12€ / 10€
24
Mo / Dez
11:00 h / Für die ganze Fam­i­lie
12€ / 10€
24
Mo / Dez
13:00 h / Für die ganze Fam­i­lie
12€ / 10€
27
Do / Dez